Kosár

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a Trilextec Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett techpoint.hu, illetve a www.techpoint.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználása, valamint a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vétele során történő adatkezelésekkel kapcsolatos elveket, és eljárásokat írja le a Weboldalt látogató, felhasználó, és a Weboldalon vásárló természetes személyek (ezek együttesen a továbbiakban: Érintettek) számára.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban Info tv.) megfelelő adatkezelési gyakorlat szerint járjon el. Ezzel együtt az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen elvárást maximálisan biztosítja.

2. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Trilextec Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Telefon: +36-70/54-654-35

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

3. Az adatkezelés esetei, jogalapja, célja, időtartama, és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Érintett adatait minden esetben közvetlenül az Érintettől szerzi be, az alábbi esetekben:

Felhasználói regisztráció esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Megrendelések adatai
  • IP cím
 • Adatkezelés célja:
  • Az Érintett részére kényelmi szolgáltatás nyújtása az adatok előzetes tárolásával annak érdekében, hogy a későbbi megrendelések leadásánál ne legyen szükséges újra-, és újra kitölteni ezeket az adatmezőket, így gyorsabbá téve a megrendelést. A regisztrált felhasználói fiók további kényelmi szolgáltatása, hogy az Érintett követheti a megrendelései állapotának változásait, és láthatja korábbi megrendeléseit.
  • Az IP cím esetén a cél az adatvédelmi biztonság fokozása, az esetlegesen a fiókba való illetéktelen belépések kiszűrésére
 • Adatkezelés jogalapja:
  • az Érintett önkéntes hozzájárulása
  • az IP cím esetén az Adatkezelő jogos érdeke az adatbiztonság fenntartása érdekében
 • Adatkezelés időtartama: az adatokat a fiók törléséig tároljuk. A fiók törlését a Weboldalon bejelentkezés után a „Fiókom” oldalon található hivatkozásra kattintással az Érintett önállóan elvégezheti, vagy az Adatkezelőnek e-mailben küldött kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 (azaz kettő) munkanapon belül törli.

A Weboldalon történő vásárlás esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Megjegyzés mezőben tovább adatok adhatók meg a kiszállítás elősegítése érdekében
  • IP cím
 • Adatkezelés célja:
  • Az Adatkezelő, és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése
  • Számlázás
  • Házhoz szállítás választása esetén a kiszállítás teljesítése
  • Az IP cím esetén a cél az Érintett pontosabb beazonosítása
 • Adatkezelés jogalapja:
  • A szerződés teljesítésének időpontjáig az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés
  • A szerződés teljesítését követően a számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) tekintetében a 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Számviteli törvény)
  • Szintén a szerződés teljesítését követő időszakban az összes megadott adatra vonatkozólag egy esetleges jogérvényesítés érdekében az Adatkezelő jogos érdeke
 • Adatkezelés időtartama:
  • A szerződés jogalapján a szerződés teljesítésének időpontjáig
  • A számlákat (és az ezeken szereplő számlázási adatokat, azaz a vezetéknevet, keresztnevet, és számlázási címet) a Számviteli törvény alapján 8 (azaz nyolc) éves időtartamig őrizzük meg
  • A szerződés teljesítését követően a jogos érdek jogalapján az Érintett által megadott összes adatot az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz 5 (azaz öt) évig

A hírlevélre való feliratkozás esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • E-mail cím
 • Adatkezelés célja: az Érintett részére közvetlen üzletszerzési célú megkeresések küldése. Ennek során az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a Weboldalon megjelenő új termékekről, különleges ajánlatokról, akciókról.
 • Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: az adatokat a leiratkozásig tároljuk. A hírlevélről való leiratkozást az Érintett önállóan elvégezheti, amennyiben a kiküldött hírlevél láblécében megjelenő „Leiratkozás” hivatkozásra kattint, illetve az Adatkezelőnek e-mailben küldött kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 (azaz kettő) munkanapon belül leiratkoztatja az Érintettet a listáról.

Jótállási, és fogyasztóvédelmi panaszok esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Levelezési cím (amennyiben az Érintett postai levélben keresi fel az Adatkezelőt)
 • Adatkezelés célja: az Érintett jótállási, vagy fogyasztóvédelmi panaszainak kezelése.
 • Adatkezelés jogalapja: a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban Fogyasztóvédelmi törvény)
 • Adatkezelés időtartama: a Fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 (azaz öt) évig.

4. Az adatok továbbítása és feldolgozása

Az adatok kezelése során az Adatkezelő adatfeldolgozókat (továbbiakban Adatfeldolgozó) vesz igénybe, akik részére az Érintettek adatai közül szigorúan csak a feladatuk ellátáshoz legszükségesebbek kerülnek továbbításra.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozóknak továbbít adatokat:

Név Cím Tevékenység Továbbított adatok köre

Evolutionet Kft.

7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Tárhely szolgáltatás

Minden a Weboldalon megadott adat

Sprinter Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa utca 12.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

FOXPOST ZRT.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Faktor Plusz 2002 Kft.

2120 Dunakeszi, Fő út 168.

Könyvelés

Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldés

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Google Ireland Ltd

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Webhely látogatási statisztika és internetes hirdetés

Az Érintett Weboldalon történő viselkedésével kapcsolatos adatok (meglátogatott aloldalak, oldalakon eltöltött idő, stb.)

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Internetes hirdetés

Hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói aktivitási adatok

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

„Megbízható Bolt Program”-hoz kapcsolódó visszajelzés igénylése vásárlói elégedettség felmérése céljából

E-mail cím

Az Érintett adatait az Adatkezelő harmadik személynek, illetve harmadik országba nem továbbítja, azok kizárólag a Szolgáltató kezelésében maradnak.

5. Cookie adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény, továbbá ezen felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. cookie-kat (sütiket) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Weboldal, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat (például a kosár tartalmát, az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, így a cookie-k beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani.

A Weboldal egyben az első látogatáskor lehetőséget biztosít az Érintett által használt számítógépen, és böngészőben arra is, hogy egy a Weboldal alján felugró ablakban hozzájáruljon, vagy elutasítsa az Adatkezelő Weboldala által használt cookie-k alkalmazását. Az előbbi úgynevezett cookie nyilatkozat megtételével a Weboldal automatikusan engedélyezi, vagy tiltja az Érintett döntésének megfelelően a cookie-k használatát saját magára vonatkozóan, így nem szükséges a böngésző programban elvégezni a beállítást. A Weboldal felhasználása során folyamatosan elérhető a képernyő alján, középen egy fül, amelyre kattintva az Érintett bármikor módosíthatja a sütik elfogadásával kapcsolatos döntését.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k kikapcsolásával a Weboldal üzemeltetője nem tudja garantálni a Weboldal valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Weboldal teljes körű használatát.

6. Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Érintettet a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk): az Érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
 • Hozzáféréshez való jog (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk): az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
  • Adatkezelés célja
  • Adatok kategóriái
  • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
  • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
  • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
  • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
  • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
  • Érintett jogai
  • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 • Helyesbítés kérése (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk): az Érintettnek joga van jelezni, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és megadhatja a helyes adatait. Amennyiben az Érintett regisztrált felhasználó, akkor a Weboldalon a fiókjában saját maga helyesbítheti a nevét, számlázási-, és szállítási címét, e-mailcímét, és telefonszámát. Egyéb esetekben az Adatkezelőnek küldött postai, vagy elektronikus levél formájú kérelemben folyamodhat a helyesbítésért, amely alapján az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül elvégzi a módosítást.
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. cikk): az Érintett bármikor kérheti adatai törlését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
  • az adatkezelés célja kiüresedett, már nincs szükség az adatra;
  • érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek emiatt megszűnik a jogalapja;
  • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • jogellenes adatkezelés;
  • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

  Az Adatkezelő az elérhető technológia, és a költségek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatainak minden hivatkozása, példánya törlődjön. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az Érintett adata „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. A törlést az írásos kérelem beérkezésétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül elvégzi az Adatkezelő. A törlést követően az adatok nem visszaállíthatók. A törlés joga alól kivételt képeznek az olyan esetek, amikor jogszabályi kötelezettség, vagy jogi igények érvényesítése miatt szükséges a további adatkezelés. Ezen esetekben az adatokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk): az alábbi esetekben az Érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását:
  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintettnek viszont szüksége van rá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.

  A korlátozás alatt álló adatokat az Adatkezelő kizárólag tárolhatja, azokon más adatkezelést nem végezhet, csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával.

 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az Érintettnek joga van a rá vonatkozóan adatokat tagoltan, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, ezt az adatállományt jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, illetve kérheti az Adatkezelőtől az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).
 • Tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk): az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:
  • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében;
  • közvetlen üzletszerzési cél esetén;
  • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

  Az Adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést azonnal megszünteti, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jog:

  Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotáson is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Az érintett ilyen esetben jogosult emberi beavatkozást kérni, az álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Érintett a fent felsorolt jogainak gyakorlása érdekében postai, vagy elektronikus úton írásban nyújthatja be kérelmét, amelyre az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb egy hónapon belül belül írásban válaszol ugyanazon a csatornán, amelyen az Érintett őt megkereste, kivéve akkor, ha ezt az Érintett másképp kéri.

7. A jogérvényesítés lehetőségei

Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül az Érintettel békés úton rendezze. Az Adatkezelő az Érintettek részére a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában felsorolt elérhetőségein biztosít erre lehetőséget.

Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Az Érintett jogosult panaszával az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36-1/391-1400, Telefax: +36-1/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.
 • Az Érintett jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait az alábbi módokon:
  • Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslat: Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
  • Az Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslat: A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen
  • Kártérítés: Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

8. Adatbiztonság, adatvédelmi tisztviselő

Az informatikai rendszerek működtetése során a kor technológiájának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek biztosítják, hogy az Ügyfél adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az Adatkezelő az Adatfeldolgozóival szemben is, illetve csak olyan Adatfeldolgozóval alakít ki szerződéses jogviszonyt, aki a szükséges követelményeket biztosítja.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapítása alapján az Adatkezelő adatkezeléseinek jellege és volumene egyelőre nem indokolja adatvédelmi tisztviselő kinevezését. Az Adatkezelő ezen döntését fél évente felülvizsgálja és a körülmények változása esetén megváltoztatja.

TECHPOINT Webáruház – Minden jog fenntartva

Barion kártyás fizetési lehetőségek